top of page

påmeldingsbetingelser

Generelt

Ved påmelding inngås en bindende avtale mellom deg og kursets instruktør/kursansvarlig (heretter kalt «arrangøren»). Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding før 14 dager før kursstart belastes 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 14 før første kursdag, belastes full deltakeravgift. Dette gjelder uavhengig av årsaken til avmeldingen.

Ved forsinket betaling, vil det bli sendt betalingspåminnelse eller inkassovarsel, og ev. lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil det bli satt i gang en inkassoprosess, og ytterligere gebyrer vil påløpe.

Det er ditt ansvar at du er registrert med riktig adresse, e-post og telefonnummer når du melder deg på kurs hos oss, slik at vi kan nå deg med kurs- og betalingsinformasjon. Ved påmelding på nett, vil du motta bekreftelse fra oss på at du er påmeldt. Dersom du ikke mottar dette bør du ta kontakt med din instruktør for å sjekke at påmeldingen er registrert, og at vi har registrert riktig e-postadresse på deg. Dersom du endrer e-postadresse eller telefonnummer før eller i løpet av kursperioden, plikter du å varsle instruktøren om det.

Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte, eller ved sykdom eller andre uforutsette forhold som forhindrer instruktør fra å avholde kurset. I slike tilfeller vil påmeldingsavgiften bli tilbakebetalt. Arrangøren fraskriver seg imidlertid ansvar for ev. andre utgifter deltakeren har hatt i tilknytning til kurset.

 

Angrerett

Ved kjøp av hundekurs gjelder ikke angrerettsloven på samme måte som ved kjøp av f.eks gods på internett.

Angrerettsloven kapittel 5 §19 tar for seg følgende begrensninger:

Punkt b sier at: “Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom”.

Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter. Tidsrommet må være begrenset og de fleste «standard hundekurs» (som varer 1-12 uker) faller derfor innenfor denne begrensningen, dermed har ikke kunden angrerett.

 

Betingelser for deltakelse

For å melde deg på kurs hos oss må du være myndig. Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år, men dersom en person under 18 år er tenkt å delta uten en foresatt på kurset, så må dette avklares med kursets instruktør.

Ved å melde deg på, bekrefter du at du deltar på kurset/arrangementet på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for deg og din hund og eventuelle skader du eller din hund måtte forårsake. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader du eller din hund måtte få eller forårsake i forbindelse med kurset.

Vi anbefaler at du tegner en hundeforsikring som dekker skader som kan oppstå i forbindelse med deltakelse på kurs og arrangementer med din hund.

 

Rettigheter til bruk av bilder og video

Arrangøren står fritt til å bruke bilder eller video tatt på våre kurs eller arrangementer på våre nettsider, i sosiale medier og i annen markedsføring. Deltakere som ønsker å  reservere seg mot dette må varsle arrangøren/instruktøren.

Force majeure

Dersom arrangøren blir forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av ekstraordinære hendelser som er utenfor vår kontroll, så er vi fritatt for alt ansvar. Som eksempler på slike hendelser er krig, naturkatastrofer, brann, innbrudd eller utbrudd av farlige, smittsomme sykdommer.

forpliktelser

På Strak Labb Hundeskole benytter utelukkende belønningsbaserte metoder. Det vil si at vi aldri benytter noen form for korrigering, verbale irettesettelser, fysisk avstraffelse, tvang eller trusler i noen form i hundetrening. Vi forventer at våre kunder ikke benytter slike metoder så lenge de samarbeider med oss.

Vi ønsker å informere om at under spesielle omstendigheter forbeholder vi oss retten til å avvise kunder eller avslutte samarbeid. Vi setter alltid våre kunder og samarbeidspartnere høyt, men det kan være situasjoner der det er nødvendig å ta denne typen beslutninger for å opprettholde våre forretningsprinsipper og verdier.

Behandling av personopplysninger

Når du melder deg på kurs hos oss, blir du bedt om å registrere personopplysninger i påmeldingsskjemaet. Kun instruktører ved På Strak Labb Hundeskole har tilgang til disse opplysningene. Personopplysningene vil bli benyttet til å sende ut faktura og informasjon i forbindelse med kurs/arrangementer i regi av oss.

Opplysningene vil kunne bli lagret i opptil to år.

Som kursdeltaker hos oss vil du kunne motta tilbud om andre kurs i fremtiden. Vi ønsker å holde deg oppdatert om relevante læringsmuligheter og gjeldende rabatter. Imidlertid respekterer vi personvernet ditt, og hvis du ikke ønsker å motta slike tilbud, kan du gi oss beskjed.

bottom of page